Visueel Ontwerp

Wanneer het interactie ontwerp klaar is volgt er een visueel ontwerp, een mooie en aantrekkelijke, gebruikersvriendelijke website in uw eigen huisstijl. Een visueel ontwerp verkoopt een bepaalde inhoud aan een doelgroep. De inhoud kun je vormgeven met tekst, plaatjes, maar ook daarin kunt u veel onderscheid maken door een keuze voor een bepaald lettertype, regelafstand en kleuren. Alle keuzes bouwen een bepaald gevoel op. Wij zorgen in de voorgestelde ontwerpen dat de gemaakte keuzes passen bij de doelgroep en het product.

Zoals een winkelinrichting is afgestemd op de producten, zo geldt dat ook voor een goede website. Ieder product, dienst, informatie voorziening en doelgroep vraagt een aparte manier van presenteren. Dit komt mogelijk niet altijd overeen met uw of onze persoonlijke smaak. Juist daarom is het belangrijk het visuele design goed op te zetten met onderbouwde elementen.

In het visuele ontwerp houden we tevens rekening met de toegankelijkheid. De positie van de menu’s en de extra knoppen worden al bepaald door het Interactie Ontwerp, maar de aankleding ervan kan in het visuele ontwerp nog extra sturing geven aan de bezoeker. Rekening houdend met kleurenblindheid, kleine schermen, browsers welke bepaalde lettertypen niet goed tonen, dragen bij aan een website welke door zoveel mogelijk mensen gezien wordt op de manier zoals dit door u bedoeld is.

Stijlgids
Om uw site schaalbaar te houden, kunnen we voor u een stijlgids opstellen. Hierin worden allerlei zaken met betrekking tot de lay-out, gebruikte lettertypen en kleuren vastgelegd. De stijlgids stelt u in staat om snel specificaties vast te leggen voor uitbreiding van de site, maar is tevens een goed hulpmiddel bij het toevoegen van content.